Polski Komitet Pomocy Społecznej

Zarząd Okręgowy w Łomży

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023 

 PKPS ZO Łomża od lipca będzie realizował program operacyjny FEPŻ Podprogram 2023. Trwanie dystrybucji artykułów spożywczych  uzależnione będzie od dostaw poszczególnych artykułów  i możliwości ich wydawania. Przewidziany okres dystrybucji artykułów spożywczych w ramach Podprogramu 2023 to listopad 2024. 

Celem operacji w ramach podprogramu 2023 jest przeciwdziałanie deprywacji materialnej przez udzielenie pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym oraz zapewnienie środków towarzyszących wspierających ich włączenie społeczne w okresie trwania podprogramu.

Całkowity koszt projektu :356 915 605,00 PLN

Dofinansowanie z UE : 321 224 044,50 PLN ( 90%)

#FunduszeUE  #FunduszeEuropejskie

 Grupy osób najbardziej potrzebujących, do których będzie skierowana pomoc żywnościowa: − osoby z niepełnosprawnościami,

 − osoby bezdomne,

 − obywatele państw trzecich ,

 − osoby obcego pochodzenia i należące do mniejszości (w tym społeczności marginalizowanych, jak Romowie);

 − pozostałe grupy odbiorców spełniające kryteria określone w ust. 11.

 Kryteria kwalifikowalności osób do statusu osoby najbardziej potrzebującej :

Pomocą żywnościową w Programie mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 265% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej , tj:

- 2 056,40 PLN dla osoby samotnie gospodarującej

- 1 590,00 PLN dla osoby w rodzinie.

 

Artykuły spożywcze przekazywane będą w formie paczki żywnościowej lub posiłku przygotowanego na warsztatach kulinarnych lub dietetycznych .

 

Lp.

Nazwa artykułu spożywczego

Liczba opakowań na osobę

Wielkość opakowań jednostkowych (kg/l)

Ilość artykułu spożywczego na osobę

1

Groszek z marchewką

4

0,4

1,6kg

 

       

2

Dżem truskawkowy 

4

0,3

1,2kg

3

Makaron jajeczny świderki

5

0,5

2,5kg

4

Mąka pszenna

4

1

4 kg

5

Kasza jęczmienna

3

0,5

1,5kg

6

Płatki owsiane

2

0,5

1,0kg

7

Herbatniki maślane

3

0,2

0,6kg

8

Kawa zbożowa rozpuszcz.

2

0,2

0,4kg

9

Mleko UHT

6

1

6kg

10

Ser podpuszczkowy dojrzewający

 3

0,4

1,2kg

11

Szynka wieprzowa mielona

4

0,3

1,2kg

12

Szynka drobiowa

4

0,3

1,2kg

13

Pasztet wieprzowy

3

0,16

0,48kg

14

Szprot w oleju

4

0,17

0,68kg

15

Cukier biały

4

1

4 kg

16

Olej rzepakowy

4

1

4l

17

Fasolka po bretońsku

3

0,5

1,5kg

 

SUMA

62 opakowania

 

33,06 kg

 

W trakcie realizacji Podprogramu 2023 będą prowadzone działania w ramach środków towarzyszących współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus , mające na celu rozwój umiejętności zwiększających samodzielność odbiorców końcowych : 

-       warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych

-       programy edukacyjne mające na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności, budżetowe

PKPS ZO w Łomży wydaję żywność i organizuję warsztaty  towarzyszące dla osób najbardziej potrzebujących skierowanych z gmin:

-Wizna, Piątnica, Nowogród, Mały Płock, Jedwabne, Przytuły, Śniadowo, Stawiski, Wysokie Mazowieckie, Sokoły, Czyżew, Miastkowo, Turośl

 PKPS ZO w Łomży podpisał  umowę z OPL – Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27 18-400 Łomża, dla osób skierowanych z GOPS Stawiski, GOPS Miastkowo, GOPS Nowogród, GOPS Wizna, GOPS Śniadowo, GOPS Zbójna, GOPS Łomża, MOPS Łomża.

W sprawach niejasnych należy kontaktować się z koordynatorem Programu FEAD tel. 86 218 23 28 lub Biurem Rady Naczelnej PKPS.

 

Wszystkich chętnych spełniających kryteria dochodowe i posiadające skierowania z Ośrodka Pomocy Społecznej zapraszamy do odbioru żywności w wyznaczonym terminie do Magazynu PKPS ZO w Łomży do Kownaty 85 18-421 Piątnica . W terminach wydawania artykułów spożywczych   organizowane będą również działania towarzyszące w ramach tegoż Programu .

 

O terminach przekazywania artykułów spożywczych będziemy informować na bieżąco  na stronie PKPS ZO Łomża, oraz bezpośrednio poszczególne gminy.

 

 

HARMONOGRAM WYDAWANIA ŻYWNOŚCI

Czerwiec 2024
- 26.06.2024  Gmina Wysokie Mazowieckie
- 26.06.2024  Gmina Sokoły
- 26.06.2024  Gmina Czyżew
- 28.06.2024  Gmina Przytuły
- 28.06.2024  Gmina Jedwabne
- 28.06.2024  Gmina Wizna

Lipiec 2024
- 12.07.2024  Gmina Stawiski
- 15.07.2024  Gmina Miastkowo
- 15.07.2024  Gmina Mały Płock
- 17.07.2024  Gmina Nowogród
- 17.07.2024  Gmina Piątnica
- 19.07.2024  Gmina Śniadowo