Polski Komitet Pomocy Społecznej

Zarząd Okręgowy w Łomży

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym PODPROGRAM 2021

PKPS ZO w Łomży w październiku 2022 zakończył wydawanie artykułów żywnościowych z Programu POPOŻ 2014-2020 podprogram FEAD2021 w , którym wydano 6463 paczki z artykułami spożywczymi , co łącznie dało 70,6376 ton rozdysponowanej żywności.
Przeprowadzoną działania w ramach środków towarzyszących współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym:
- 4 warsztatów dietetycznych dotyczących zasad zdrowego żywienia, w których brało udział 444 osób,
- 3 warsztatów edukacyjnych z zasad zdrowego odżywiania dla 428 osoby,
- 3 warsztatów kulinarnych, w których brało udział 428 osoby.

 

PKPS ZO Łomża od grudnia 2021 i nie dłużej niż do października 2022 będzie realizował
program operacyjny FEAD 2021. Trwanie dystrybucji artykułów spożywczych uzależnione
będzie od dostaw poszczególnych artykułów i możliwości ich wydawania.

Pomoc żywnościowa skierowana do następujących grup osób najbardziej potrzebujących :
- bezdomni
- niepełnosprawni
- migranci, osoby obcego pochodzenia mniejszości narodowej (w tym społeczności
marginalizowane, takie jak Romowie )
- pozostałe grupy odbiorców, spełniające kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy
społecznej , których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do
skorzystania pomocy społecznej tj. 1707,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej, 1320,00 PLN dla każdej osoby w rodzinie

 

Artykuły spożywcze przekazywane będą w formie paczki żywnościowej lub posiłku przygotowanego na warsztatach kulinarnych lub dietetycznych .

 

Lp.

Nazwa artykułu spożywczego

Liczba opakowań na osobę

Wielkość opakowań jednostkowych (kg/l)

Ilość artykułu spożywczego na osobę

1

Groszek z marchewką

8

0,4

3,2kg

2

Koncentrat pomidorowy

7

0,16

1,12kg

3

Powidła śliwkowe

5

0,3

1,5kg

4

Makaron jajeczny świderki

9

0,5

4,5kg

5

Kasza jęczmienna

2

0,5

1 kg

6

Mleko UHT

5

1

5l

7

Szynka drobiowa

6

0,3

1,8kg

8

Szynka wieprzowa mielona

4

0,3

1,2kg

9

Filet z makreli w oleju

5

0,17

0,85kg

10

Cukier biały

4

1

4kg

 

Suma

55 opakowań

 

24,17kg

 

W trakcie realizacji Podprogramu 2021 będą prowadzone działania w ramach środków towarzyszących finansowanych z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM, mające na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego:

- warsztaty dietetyczne dotyczące zdrowego żywienia
- warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych
- programy edukacyjne mające na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i
przeciwdziałania marnotrawieniu żywności .

PKPS ZO w Łomży wydaje żywność i organizuje warsztaty towarzyszące dla osób najbardziej potrzebujących skierowanych z gmin:
- Łomża, Wizna, Piątnica, Nowogród, Mały Płock, Jedwabne, Przytuły, Śniadowo, Stawiski,
Wysokie Mazowieckie, Sokoły, Czyżew, Miastkowo, Turośl

PKPS ZO w Łomży podpisał umowę z OPL – Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Łomży
ul. Szosa Zambrowska 1/27 18-400 Łomża, dla osób skierowanych z GOPS Stawiski, GOPS Miastkowo,
GOPS Nowogród, GOPS Wizna, GOPS Śniadowo, GOPS Zbójna, GOPS Łomża, MOPS Łomża.
W sprawach niejasnych należy kontaktować się z koordynatorem Programu FEAD tel. 86 218 23 28
lub Biurem Rady Naczelnej PKPS.

Wszystkich chętnych spełniających kryteria dochodowe i posiadające skierowania z Ośrodka
Pomocy Społecznej zapraszamy do odbioru żywności w wyznaczonym terminie do Magazynu PKPS ZO w
Łomży do Kownaty 85 18-421 Piątnica . W terminach wydawania artykułów spożywczych
organizowane będą również działania towarzyszące w ramach tegoż Programu .

O terminach przekazywania artykułów spożywczych będziemy informować na bieżąco na stronie PKPS ZO Łomża, oraz bezpośrednio poszczególne gminy.

Na chwilę obecną zatwierdzone harmonogramy dostaw artykułów spożywczych do magazynu w Kownatach mamy na pierwszą połowę Lutego. Jak tylko otrzymamy wystarczającą ilość artykułów spożywczych , rozpoczniemy ich wydawanie .

Informujemy o zmianie w ilości artykułów żywnościowych z podprogramu
FEAD2021 przysługujących na 1 os. w rodzinie tj. po zmianie :
- cukier biały      1 kg na osobę
- olej rzepakowy 1l     na osobę
- kasza jęczmienna    brak

 

HARMONOGRAM WYDAWANIA ŻYWNOŚCI 

- 24.03.2022r. - Gmina Czyżew
- 28.03.2022r. - Gmina Miastkowo
- 29.03.2022r. - Gmina Przytuły
- 30.03.2022r. - Gmina Mały Płock
- 31.03.2022r. - Gmina Wysokie Mazowieckie 

- 04.04.2022r. - Gmina Jedwabne
- 06.04.2022r. - Gmina Sokoły
- 08.04.2022r. - Gmina Wizna
- 11.04.2022r. - Gmina Śniadowo 

- 28.04.2022r. - Gmina Piątnica
- 09.05.2022r. - Gmina Łomża
- 13.05.2022r. - Gmina Stawiski 

- 21.09.2022r. - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Łomży
- 21.09.2022r. - Gmina Czyżew
- 22.09.2022r. - Gmina Miastkowo
- 22.09.2022r. - Gmina Wysokie Mazowieckie
- 23.09.2022r. - Gmina Stawiski 

- 26.09.2022r. - Gmina Jedwabne
- 27.09.2022r. - Gmina Wizna
- 28.09.2022r. - Gmina Mały Płock

- 29.09.2022r. - Gmina Śniadowo
- 30.09.2022r. - Gmina Łomża

- 03.10.2022r. - Gmina Sokoły
- 04.10.2022r. - Gmina Piątnica
- 05.10.2022r. - Gmina Przytuły
- 07.10.2022r. - Gmina Nowogród