Polski Komitet Pomocy Społecznej

Zarząd Okręgowy w Łomży

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym PODPROGRAM 2021 Plus

PKPS ZO w Łomży z końcem sierpnia  2023 zakończył wydawanie artykułów żywnościowych z Programu POPOŻ 2014-2020 podprogram FEAD2021 PLUS w , którym wydano 3845 paczek z artykułami spożywczymi , co łącznie dało 32,7334 ton rozdysponowanej żywności.

Przeprowadzoną działania w ramach środków towarzyszących współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym:
- 4 warsztaty dietetyczne dotyczące zasad zdrowego żywienia, w których brało udział 167 osób,
- 4 warsztaty  edukacyjne z zasad zdrowego odżywiania dla 167 osób,
- 3 warsztaty kulinarne, w których brało udział 90 osób.

 

PKPS ZO Łomża od czerwca 2023 będzie realizował program operacyjny FEAD 2021 plus
Pomoc żywnościowa skierowana do następujących grup osób najbardziej potrzebujących :
- bezdomni
- niepełnosprawni
- migranci, osoby obcego pochodzenia mniejszości narodowej (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie )
- pozostałe grupy odbiorców, spełniające kryteria określone w art.7 ustawy z dnia 12 marca
2004r.o pomocy społecznej , których dochód nie przekracza 235% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 1823,60 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1410,00 PLN dla osoby w rodzinie.

Artykuły spożywcze przekazywane będą w formie paczki żywnościowej lub posiłku przygotowanego na warsztatach kulinarnych lub dietetycznych.

Lp.

Nazwa artykułu spożywczego

Liczba opakowań na osobę

Wielkość opakowań jednostkowych (kg/l)

Ilość artykułu spożywczego na osobę

1

Powidła śliwkowe

1

0,3

0,3 kg

2

Makaron jajeczny świderki 

4

0,5

2 kg

3

Mleko UHT

2

1

2 l

4

Szynka wieprzowa mielona

3

0,3

0,9 kg

5

Cukier biały

2

1

2 kg

6

Olej rzepakowy

2

1

2 l

 

Suma

14 opakowań

 

9,2 kg

 

W trakcie realizacji Podprogramu 2021 plus będą prowadzone działania w ramach środków towarzyszących , mające na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego:
- warsztaty dietetyczne dotyczące zdrowego żywienia
- warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych
- programy edukacyjne mające na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności .
PKPS ZO w Łomży wydaję żywność i organizuję warsztaty towarzyszące dla osób najbardziej potrzebujących skierowanych z gmin:
- Łomża, Wizna, Piątnica, Nowogród, Mały Płock, Jedwabne, Przytuły, Śniadowo, Stawiski, Wysokie Mazowieckie, Sokoły, Czyżew, Miastkowo, Turośl

PKPS ZO w Łomży podpisał umowę z OPL – Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27 18-400 Łomża, dla osób skierowanych z GOPS Stawiski, GOPS Miastkowo, GOPS Nowogród, GOPS Wizna, GOPS Śniadowo, GOPS Zbójna, GOPS Łomża, MOPS Łomża.
W sprawach niejasnych należy kontaktować się z koordynatorem Programu FEAD tel. 86 218 23 28 lub Biurem Rady Naczelnej PKPS.

Wszystkich chętnych spełniających kryteria dochodowe i posiadające skierowania z Ośrodka Pomocy Społecznej zapraszamy do odbioru żywności w wyznaczonym terminie do Magazynu PKPS ZO w Łomży do Kownaty 85 18-421 Piątnica . W terminach wydawania artykułów spożywczych organizowane będą również działania towarzyszące w ramach tegoż Programu .
O terminach przekazywania artykułów spożywczych będziemy informować na bieżąco na stronie PKPS ZO Łomża, oraz bezpośrednio poszczególne gminy.


HARMONOGRAM WYDAWANIA ŻYWNOŚCI

CZERWIEC 2023

- 22.06.2023r. - Gmina Sokoły
- 26.06.2023r. - Gmina Przytuły
- 10.07.2023r. - Gmina Stawiski
- 27.06.2023r. - Gmina Wizna
- 29.06.2023r. - Gmina Wysokie Mazowieckie
- 30.06.2023r. - Gmina Mały Płock

Lipiec 2023

- 03.07.2023r. - Gmina Łomża
- 04.07.2023r. - Gmina Śniadowo
- 10.07.2023r. - Gmina Stawiski
- 11.07.2023r. - Gmina Miastkowo
- 12.07.2023r. - Gmina Czyżew
- 14.07.2023r. - Gmina Piątnica
- 17.07.2023r. - Gmina Jedwabne
- 21.07.2023r. - Gmina Nowogród

SIERPIEŃ 2023

W sierpniu organizowane będą wydania wyłącznie dla osób, które nie odebrały żywności w pierwszym terminie i Dużych rodzin , których o terminach wydania będą informować Ośrodki Pomocy Społecznej indywidualnie.
- 04.08.2023r. - Gmina Stawiski wydanie wyrównań i duże rodziny
- 08.08.2023r. - Gmina Jedwabne, Gmina Mały Płock wydanie wyrównań i duże rodziny

- 03.08.2023r. - Gmina Sokoły wydanie Duże rodziny i nowe osoby
- 11.08.2023r. - Gmina Przytuły, Gmina Nowogród, Gmina Śniadowo wydanie Duże rodziny

- 18.08.2023r. - Gmina Łomża, Gmina Wizna wydanie Duże rodziny i nowe osoby

- 25.08.2023r. - Gmina Piątnica wydanie Duże rodziny i nowe osoby