Polski Komitet Pomocy Społecznej

Zarząd Okręgowy w Łomży

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym PODPROGRAM 2019.

 

Wydano 13555 paczek i przygotowano 152 posiłki na warsztatach kulinarnych i dietetycznych PKPS w Łomży. Łącznie rozdysponowano 177,0112 ton żywności.
Przeprowadzono działania w ramach środków towarzyszących, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym:
- 17 warsztatów dietetycznych dotyczących zasad zdrowego żywienia, w których brało udział 2407 osób
- 6 warsztatów edukacyjnych z zasad zdrowego odżywiania dla 176 osób
- 10 warsztatów kulinarnych, w których brało udział 617 osób

 ***

 PKPS ZO w Łomży od stycznia 2020 do września 2020  będzie realizował program operacyjny FEAD Podprogram 2019.

 Pomoc żywnościowa skierowana do następujących grup osób najbardziej potrzebujących:

- bezdomni
- niepełnosprawni
- migranci, osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe( w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie)
- pozostałe grupy odbiorców, spełniające kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 1402,00 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1056,00 PLN dla osoby w rodzinie.

Artykuły spożywcze przekazywane będą w formie paczki żywnościowej lub posiłku przygotowanego na warsztatach kulinarnych lub dietetycznych.

 

Lp.

Nazwa artykułu spożywczego

Liczba opakowań na osobę

Wielkość opakowań jednostkowych (kg/l)

Ilość artykułu spożywczego na osobę  (kg/l)

   1.

Groszek z marchewką

8

0,4

3,2 kg

   2.

Fasola biała

8

0,4

3,2 kg

   3.

Koncentrat pomidorowy

8

0,16

1,12 kg

   4.

Buraczki wiórki

3

0,35

1,05 kg

   5.

Powidła śliwkowe

6

0,3

1,8 kg

   6.

Sok jabłkowy klarowany

4

1

4 l

   7.

Makaron jajeczny

9

0,5

4,5 kg

   8.

Makaron kukurydziany bezglutenowy

2

0,5

1,0 kg

   9.

Ryż biały

3

1

3 kg

10.

Kasza gryczana

3

0,5

1,5 kg

11.

Herbatniki maślane

4

0,2

0,8 kg

12.

Mleko UHT

7

1

7 l

13.

Ser podpuszczkowy dojrzewający

5

0,4

2,0 kg

14.

Szynka drobiowa

9

0,3

2,7 kg

15.

Szynka wieprzowa mielona

0

0,3

1,8 kg

16.

Pasztet wieprzowy

3

0,16

0,48 kg

17.

Filet z makreli w oleju

9

0,17

1,53 kg

18.

Cukier biały

4

1

4 kg

20.

Olej rzepakowy

4

1

4 l

21.

Gołąbki w sosie pomidorowym

2

0,85

1,7 kg

 

 

 

 

 

 

Suma

 

 

50,54 kg

 


W trakcie realizacji Podprogramu 2019 będą prowadzone działania w ramach środków towarzyszących, mające na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego:
- warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych
- warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia
- programy edukacyjne mające na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności.

Wszystkich chętnych spełniających kryteria dochodowe i mających skierowania z Ośrodków Pomocy Społecznej zapraszamy po odbiór żywności do magazynu w Kownatach 85, 18-421 Piątnica.
PKPS ZO w Łomży wydaje żywność i organizuje warsztaty towarzyszące dla osób najbardziej potrzebujących skierowanych z gmin:
- Łomża, Wizna, Piątnica, Nowogród, Mały Płock, Jedwabne, Przytuły, Śniadowo, Stawiski, Wysokie Mazowieckie, Sokoły, Czyżew

PKPS ZO w Łomży podpisał umowę z OPL - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27  18-400 Łomża , dla osób skierowanych z GOPS Stawiski, GOPS Miastkowo, GOPS Nowogród, GOPS Wizna, GOPS Śniadowo, GOPS Zbójna, GOPS Łomża i MOPS Łomża.
W sprawach niejasnych należy kontaktować się z koordynatorem Programu FEAD
tel. 86 2182328 lub z Biurem Rady Naczelnej PKPS.

 

W czasie epidemii zmieniły się zasady wydawania żywności: Osoby 
uprawnione, będą odbierać paczki w swoich gminach.

W przygotowaniu i rozwożeniu paczek aktywnie uczestniczą żołnierze Wojsk 
Obrony Terytorialnej.

 Harmonogram wydawania artykułów żywnościowych w Lipcu 2020r.

- 02.07-2020r. - Gmina Wizna
- 03.07.2020r. - Gmina Piątnica
- 07.07.2020r. - Gmina Nowogród
- 08.07.2020r. - Gmina Jedwabne

 

 Harmonogram wydawania artykułów żywnościowych w czerwcu 2020r.

- 05.06-2020r. - Gmina Wizna
- 08.06-2020r. - Gmina Mały Płock
- 10.06.2020r. - Gmina Przytuły
- 15.06.2020r. - Gmina Śniadowo
- 16.06-2020r. - Gmina Nowogród
- 17.06.2020r. - Gmina Piątnica
- 19.06.2020r. - Gmina Łomża
- 22.06.2020r. - Gmina Stawiski
- 23.06.2020r. - Gmina Jedwabne

 

 Harmonogram wydawania artykułów żywnościowych w kwietniu i maju 2020r.

- 27.04-2020r. - Gmina Mały Płock

- 28.04.2020r. - Gmina Piątnica
- 30.04.2020r. - Gmina Przytuły
- 05.05-2020r. - Gmina Stawiski
- 07.05-2020r. - Gmina Nowogród
- 08.05-2020r. - Gmina Wizna
- 12.05.2020r. - Gmina Śniadowo
- 14.05.2020r. - Gmina Łomża
- 21.05.2020r. - Gmina Jedwabne
- 26.05-2020r. - Gmina Sokoły, Wys.Mazowieckie
- 27.05-2020r. - Gmina Czyżew
- 28.05-2020r. - Gmina Stawiski

 

Harmonogram wydawania artykułów żywnościowych w lutym 2020r.

- 17.02.2020r. - Gmina Jedwabne
- 18.02.2020r. - Gmina Łomża
- 19.02.2020r. - Gmina Przytuły i Śniadowo
- 21.02-2020r. - Gmina Nowogród
- 24.02-2020r. - Gmina Wizna
- 25.02-2020r. - Gmina Piątnica
- 26.02-2020r. - Gmina Stawiski
- 28.02-2020r. - Gmina Mały Płock


 ***

- 27.01.2020r. - Gmina Łomża
- 29.01.2020r. - Gmina Śniadowo i Przytuły
- 31.01.2020r. - Gmina Jedwabne
- 03.02-2020r. - Gmina Piątnica
- 04.02-2020r. - Gmina Czyżew i Sokoły, Wys.Mazowieckie
- 05.02-2020r. - Gmina Nowogród
- 06.02-2020r. - Gmina Stawiski
- 07.02-2020r. - Gmina Mały Płock
- 10.02-2020r. - Gmina Wizna

  ***