Polski Komitet Pomocy Społecznej

Zarząd Okręgowy w Łomży

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym PODPROGRAM 2017.


                                   PKPS ZO w Łomży w czerwcu 2018 zakończył wydawanie artykułów żywnościowych z
Programu Operacyjnego PEAD PODPROGRAM 2017.


Wydano  20378  paczek i przygotowano 292 posiłki na warsztatach kulinarnych i dietetycznych PKPS w Łomży. Łącznie rozdysponowano 177,9036 ton żywności.
Przeprowadzono działania w ramach środków towarzyszących, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym:
- 38 warsztatów dietetycznych dotyczących zasad zdrowego żywienia, w których brało udział  529 osób
- 32 warsztaty edukacyjne z zasad zdrowego odżywiania i przeciwdziałaniu marnotrawieniu  żywności dla  373 osób
- 32 warsztaty kulinarne, w których brało udział 292 osoby

 

***


PKPS ZO w Łomży od sierpnia 2017 będzie realizował program operacyjny PEAD Podprogram 2017.
Pomoc żywnościowa skierowana do następujących grup osób najbardziej potrzebujących:
- bezdomni
- niepełnosprawni
- migranci, osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe( w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie)
- pozostałe grupy odbiorców, spełniające kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 1268,00 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1028,00 PLN dla osoby w rodzinie.

Artykuły spożywcze przekazywane będą w formie paczki żywnościowej lub posiłku przygotowanego na warsztatach kulinarnych lub dietetycznych.


Zestaw paczki w Podprogramie 2017 obejmuje:
- groszek z marchewką 4 kg
- fasola biała 4 kg
- koncentrat pomidorowy 1,76 kg
- buraczki wiórki 1,05 kg
- powidła śliwkowe 1,5 kg
- makaron jajeczny 4,50 kg
- makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg
- ryż biały 4 kg
- kasza gryczana 2 kg
- herbatniki maślane 0,60 kg
- mleko UHT 7L
- ser podpuszczkowy dojrzewający 2,40 kg
- gulasz wieprzowy z warzywami 1,70 kg
- szynka drobiowa 3 kg
- szynka wieprzowa mielona 2,10 kg
- pasztet wieprzowy 0,64 kg
- filet z makreli w oleju 1,70 kg
- cukier biały 4 kg
- olej rzepakowy 4L

w m-cu lutym paczka żywnościowa zwiększa się o 2 rodzaje artykułów
- kabanosy wieprzowe -0,36kg na osobę
- Miód pszczeli 0,40 kg na osobę
Maksymalne limity roczne nie dotyczą dzieci i młodzieży do lat 15.
 

W trakcie realizacji Podprogramu 2017 będą prowadzone działania w ramach środków towarzyszących, mające na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego:
- warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych
- warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia
- programy edukacyjne mające na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności.

Wszystkich chętnych spełniających kryteria dochodowe i mających skierowania z Ośrodków Pomocy Społecznej zapraszamy po odbiór żywności do magazynu w Kownatach 85, 18-421 Piątnica.

PKPS ZO w Łomży wydaje żywność i organizuje warsztaty towarzyszące dla osób najbardziej potrzebujących skierowanych z gmin:

- Gmina Łomża, Wizna, Piątnica, Nowogród, Mały Płock, Jedwabne, Przytuły, Miastkowo, Śniadowo, Stawiski, Wysokie Mazowieckie, Sokoły, Czyżew

PKPS ZO w Łomży podpisał umowę z OPL - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1A, dla 95 osób, skierowanych z GOPS Stawiski, GOPS Turośl, GOPS Kolno, GOPS Grabowo i MOPS Łomża.

W sprawach niejasnych należy kontaktować się z koordynatorem Programu PEAD tel. 86 2182328 lub z Biurem Rady Naczelnej PKPS.

 

 

Harmonogram wydawania paczek żywnościowych i działań towarzyszących:

Polski Komitet Pomocy Społecznej informuje :

- w dniu 21.05.2018 w godzinach od 10:00 do 14:00 będzie wydawać artykuły żywnościowe dla osób skierowanych z:
  - OPS Gminy Sokoły
- w dniu 21.05.2018 w godzinach od  9:00 do 10:00 odbywać się będą działania towarzyszące w budynku PKPS w Kownatach Kownaty 85, 18-421 Piątnica.
- w dniu 25.05.2018 w godzinach od 10:00 do 14:00 będzie wydawać artykuły żywnościowe dla osób skierowanych z:
  - OPS Gminy Stawiski
- w dniu 25.05.2018 w godzinach od  9:00 do 10:00 odbywać się będą działania towarzyszące w budynku PKPS w Kownatach Kownaty 85, 18-421 Piątnica.
- w dniu 30.05.2018 w godzinach od 10:00 do 14:00 będzie wydawać artykuły żywnościowe dla osób skierowanych z:
  - OPS Gminy Mały Płock
- w dniu 30.05.2018 w godzinach od  9:00 do 10:00 odbywać się będą działania towarzyszące w budynku PKPS w Kownatach Kownaty 85, 18-421 Piątnica.
- w dniu 04.06.2018 w godzinach od 10:00 do 14:00 będzie wydawać artykuły żywnościowe dla osób skierowanych z:
  - OPS Gminy Jedwabne
- w dniu 04.06.2018 w godzinach od  9:00 do 10:00 odbywać się będą działania towarzyszące w budynku PKPS w Kownatach Kownaty 85, 18-421 Piątnica.
- w dniu 05.06.2018 w godzinach od 10:00 do 14:00 będzie wydawać artykuły żywnościowe dla osób skierowanych z:
  - OPS Gminy Nowogród
- w dniu 05.06.2018 w godzinach od  9:00 do 10:00 odbywać się będą działania towarzyszące w budynku PKPS w Kownatach Kownaty 85, 18-421 Piątnica.
- w dniu 06.06.2018 w godzinach od 10:00 do 14:00 będzie wydawać artykuły żywnościowe dla osób skierowanych z:
  - OPS Gminy Piątnica
- w dniu 06.06.2018 w godzinach od  9:00 do 10:00 odbywać się będą działania towarzyszące w budynku PKPS w Kownatach Kownaty 85, 18-421 Piątnica.
- w dniu 08.06.2018 w godzinach od 10:00 do 14:00 będzie wydawać artykuły żywnościowe dla osób skierowanych z:
  - OPS Gminy Łomża
- w dniu 08.06.2018 w godzinach od  9:00 do 10:00 odbywać się będą działania towarzyszące w budynku PKPS w Kownatach Kownaty 85, 18-421 Piątnica.
- w dniu 11.06.2018 w godzinach od 10:00 do 14:00 będzie wydawać artykuły żywnościowe dla osób skierowanych z:
  - OPS Gminy Przytuły i Śniadowo
- w dniu 11.06.2018 w godzinach od  9:00 do 10:00 odbywać się będą działania towarzyszące w budynku PKPS w Kownatach Kownaty 85, 18-421 Piątnica.
- w dniu 14.06.2018 w godzinach od 10:00 do 14:00 będzie wydawać artykuły żywnościowe dla osób skierowanych z:
  - OPS Gminy Wizna
- w dniu 14.06.2018 w godzinach od  9:00 do 10:00 odbywać się będą działania towarzyszące w budynku PKPS w Kownatach Kownaty 85, 18-421 Piątnica.

***

- w dniu 06.04.2018 w godzinach od 10:00 do 14:00 będzie wydawać artykuły żywnościowe dla osób skierowanych z:
  - OPS Gminy Mały Płock
- w dniu 06.04.2018 w godzinach od  9:00 do 11:00 odbywać się będą działania towarzyszące w budynku PKPS w Kownatach Kownaty 85, 18-421 Piątnica.

- w dniu 11.04.2018 w godzinach od 10:00 do 14:00 będzie wydawać artykuły żywnościowe dla osób skierowanych z:

  - OPS Gminy Łomża
- w dniu 11.04.2018 w godzinach od  9:00 do 11:00 odbywać się będą działania towarzyszące w budynku PKPS w Kownatach Kownaty 85, 18-421 Piątnica.

- w dniu 20.04.2018 w godzinach od 10:00 do 14:00 będzie wydawać artykuły żywnościowe dla osób skierowanych z:
  - OPS Gminy Piątnica
- w dniu 20.04.2018 w godzinach od  9:00 do 11:00 odbywać się będą działania towarzyszące w budynku PKPS w Kownatach Kownaty 85, 18-421 Piątnica.

- w dniu 24.04.2018 w godzinach od 10:00 do 14:00 będzie wydawać artykuły żywnościowe dla osób skierowanych z:
  - OPS Gminy Nowogród
- w dniu 24.04.2018 w godzinach od  9:00 do 11:00 odbywać się będą działania towarzyszące w budynku PKPS w Kownatach Kownaty 85, 18-421 Piątnica.

***

Polski Komitet Pomocy Społecznej w miesiącu marcu przeprowadził następujące działania towarzyszące:
5 warsztatów dietetycznych na temat zakwaszenia organizmu i roli diety alkalizującej. W zajęciach wzięło udział 80 osób.
Odbyły się także 4 wykłady edukacyjne dotyczące właściwości i sprawdzenia autentyczności miodu w których uczestniczyło 65 osób oraz 5 warsztatów kulinarnych w których uczestniczyło 39 osób. W czasie zajęć kulinarnych przygotowane zostały potrawy z wykorzystaniem produktów otrzymanych z Programu Operacyjnego FEAD 2017.

W miesiącu kwietniu odbyły się następujące działania towarzyszące:
3 warsztaty dietetyczne na temat żywienia w leczeniu i profilaktyce migreny. W zajęciach wzięło udział 54 osoby.
Odbyło się także 5 wykładów edukacyjnych dotyczących alergii pokarmowej i zamienników produktów spożywczych w których uczestniczyło 75 osób oraz 1 warsztat kulinarny w których uczestniczyło 10 osób. W czasie zajęć kulinarnych przygotowane zostały potrawy z wykorzystaniem produktów otrzymanych z Programu Operacyjnego FEAD 2017.

- w dniu 14.03.2018 w godzinach od 10:00 do 14:00 będzie wydawać artykuły żywnościowe dla osób skierowanych z:
  - OPS Gminy Piątnica
- w dniu 14.03.2018 w godzinach od  9:00 do 11:00 odbywać się będą działania towarzyszące w budynku PKPS w Kownatach Kownaty 85, 18-421 Piątnica.

- w dniu 15.03.2018 w godzinach od 10:00 do 14:00 będzie wydawać artykuły żywnościowe dla osób skierowanych z:
  - OPS Gminy Przytuły
  - OPS Gminy Śniadowo
- w dniu 15.03.2018 w godzinach od  9:00 do 11:00 odbywać się będą działania towarzyszące w budynku PKPS w Kownatach Kownaty 85, 18-421 Piątnica.

- w dniu 16.03.2018 w godzinach od 10:00 do 14:00 będzie wydawać artykuły żywnościowe dla osób skierowanych z:
  - OPS Gminy Nowogród
- w dniu 16.03.2018 w godzinach od  9:00 do 11:00 odbywać się będą działania towarzyszące w budynku PKPS w Kownatach Kownaty 85, 18-421 Piątnica.

- w dniu 20.03.2018 w godzinach od 10:00 do 14:00 będzie wydawać artykuły żywnościowe dla osób skierowanych z:
  - OPS Gminy Wizna
- w dniu 20.03.2018 w godzinach od  9:00 do 11:00 odbywać się będą działania towarzyszące w budynku PKPS w Kownatach Kownaty 85, 18-421 Piątnica.

- w dniu 21.03.2018 w godzinach od 10:00 do 14:00 będzie wydawać artykuły żywnościowe dla osób skierowanych z:
  - OPS Gminy Stawiski
- w dniu 21.03.2018 w godzinach od  9:00 do 11:00 odbywać się będą działania towarzyszące w budynku PKPS w Kownatach Kownaty 85, 18-421 Piątnica.

***

 

- w dniu 09.02.2018 w godzinach od 10:00 do 14:00 będzie wydawać artykuły żywnościowe dla osób skierowanych z:
- OPS Gminy Mały Płock
- w dniu 09.02.2018 w godzinach od 9:00 do 11:00 odbywać się będą działania towarzyszące w budynku PKPS w Kownatach Kownaty 85, 18-421 Piątnica.

- w dniu 13.02.2018 w godzinach od 10:00 do 14:00 będzie wydawać artykuły żywnościowe dla osób skierowanych z:
- OPS Gminy Piątnica
- w dniu 13.02.2018 w godzinach od 9:00 do 11:00 odbywać się będą działania towarzyszące w budynku PKPS w Kownatach Kownaty 85, 18-421 Piątnica.

- w dniu 15.02.2018 w godzinach od 10:00 do 14:00 będzie wydawać artykuły żywnościowe dla osób skierowanych z:
- OPS Gminy Wizna
- w dniu 15.02.2018 w godzinach od 9:00 do 11:00 odbywać się będą działania towarzyszące w budynku PKPS w Kownatach Kownaty 85, 18-421 Piątnica.

- w dniu 19.02.2018 w godzinach od 10:00 do 14:00 będzie wydawać artykuły żywnościowe dla osób skierowanych z:
- OPS Gminy Nowogród
- w dniu 19.02.2018 w godzinach od 9:00 do 11:00 odbywać się będą działania towarzyszące w budynku PKPS w Kownatach Kownaty 85, 18-421 Piątnica.

- w dniu 21.02.2018 w godzinach od 10:00 do 14:00 będzie wydawać artykuły żywnościowe dla osób skierowanych z:
- OPS Gminy Przytuły
- OPS Gminy Śniadowo
- w dniu 21.02.2018 w godzinach od 9:00 do 11:00 odbywać się będą działania towarzyszące w budynku PKPS w Kownatach Kownaty 85, 18-421 Piątnica.

- w dniu 22.02.2018 w godzinach od 10:00 do 14:00 będzie wydawać artykuły żywnościowe dla osób skierowanych z:
- OPS Gminy Stawiski
- w dniu 22.02.2018 w godzinach od 9:00 do 11:00 odbywać się będą działania towarzyszące w budynku PKPS w Kownatach Kownaty 85, 18-421 Piątnica.

- w dniu 28.02.2018 w godzinach od 10:00 do 14:00 będzie wydawać artykuły żywnościowe dla osób skierowanych z:
- OPS Gminy Łomża
- w dniu 28.02.2018 w godzinach od 9:00 do 11:00 odbywać się będą działania towarzyszące w budynku PKPS w Kownatach Kownaty 85, 18-421 Piątnica.

- w dniu 02.03.2018 w godzinach od 10:00 do 14:00 będzie wydawać artykuły żywnościowe dla osób skierowanych z:
- OPS Gminy Jedwabne
- w dniu 02.03.2018 w godzinach od 9:00 do 11:00 odbywać się będą działania towarzyszące w budynku PKPS w Kownatach Kownaty 85, 18-421 Piątnica.

- w dniu 05.03.2018 w godzinach od 10:00 do 14:00 będzie wydawać artykuły żywnościowe dla osób skierowanych z:
- OPS Gminy Mały Płock
- w dniu 02.03.2018 w godzinach od 9:00 do 11:00 odbywać się będą działania towarzyszące w budynku PKPS w Kownatach Kownaty 85, 18-421 Piątnica.

Polski Komitet Pomocy Społecznej w miesiącu lutym przeprowadził następujące działania towarzyszące:

5 warsztatów dietetycznych na temat żywienia w refluksie żołądkowo- przełykowym. Omówiony został również problem zgagi. W zajęciach wzięło udział 67 osób. Przeprowadzono także 4 wykłady edukacyjne dotyczące znaczenia etykiet produktów spożywczych, informacji których dostarczają oraz niebezpiecznych substancji dodawanych do artykułów żywnościowych. W zajęciach uczestniczyło 61 osób. W miesiącu lutym miały miejsce także  4 warsztaty kulinarne w których uczestniczyło 31 osób. W czasie zajęć kulinarnych przygotowane zostały potrawy z wykorzystaniem produktów otrzymanych z Programu Operacyjnego FEAD 2017.

Dodatkowo Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Łomży przeprowadził 3 warsztaty psychologiczne na temat przemocy w związku. W warsztatach wzięło udział 42 osoby.


                                                                   ***

 

- w dniu 22.11.2017 w godzinach od 10:00 do 14:00 będzie wydawać artykuły żywnościowe dla osób skierowanych z:
- OPS Gminy Sokoły
- w dniu 22.11.2017 w godzinach od 9:00 do 11:00 odbywać się będą działania towarzyszące w budynku PKPS w Kownatach Kownaty 85, 18-421 Piątnica.

- w dniu 27.11.2017 w godzinach od 10:00 do 14:00 będzie wydawać artykuły żywnościowe dla osób skierowanych z:
- OPS Gminy Jedwabne
- w dniu 27.11.2017 w godzinach od 9:00 do 11:00 odbywać się będą działania towarzyszące w budynku PKPS w Kownatach Kownaty 85, 18-421 Piątnica.


- w dniu 04.12.2017 w godzinach od 10:00 do 14:00 będzie wydawać artykuły żywnościowe dla osób skierowanych z:
- OPS Gminy Wizna
- w dniu 04.12.2017 w godzinach od 9:00 do 11:00 odbywać się będą działania towarzyszące w budynku PKPS w Kownatach Kownaty 85, 18-421 Piątnica.

- w dniu 05.12.2017 w godzinach od 10:00 do 14:00 będzie wydawać artykuły żywnościowe dla osób skierowanych z:
- OPS Gminy Mały Płock
- w dniu 05.12.2017 w godzinach od 9:00 do 11:00 odbywać się będą działania towarzyszące w budynku PKPS w Kownatach Kownaty 85, 18-421 Piątnica.

- w dniu 07.12.2017 w godzinach od 10:00 do 14:00 będzie wydawać artykuły żywnościowe dla osób skierowanych z:
- OPS Gminy Nowogród
- w dniu 07.12.2017 w godzinach od 9:00 do 11:00 odbywać się będą działania towarzyszące w budynku PKPS w Kownatach Kownaty 85, 18-421 Piątnica.

- w dniu 12.12.2017 w godzinach od 10:00 do 14:00 będzie wydawać artykuły żywnościowe dla osób skierowanych z:
- OPS Gminy Stawiski
- Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Łomży
- w dniu 12.12.2017 w godzinach od 9:00 do 11:00 odbywać się będą działania towarzyszące w budynku PKPS w Kownatach Kownaty 85, 18-421 Piątnica.

- w dniu 14.12.2017 w godzinach od 10:00 do 14:00 będzie wydawać artykuły żywnościowe dla osób skierowanych z:
- OPS Gminy Piątnica
- w dniu 14.12.2017 w godzinach od 9:00 do 11:00 odbywać się będą działania towarzyszące w budynku PKPS w Kownatach Kownaty 85, 18-421 Piątnica.

- w dniu 18.12.2017 w godzinach od 10:00 do 14:00 będzie wydawać artykuły żywnościowe dla osób skierowanych z:
- OPS Gminy Przytuły
- OPS Gminy Śniadowo
- w dniu 18.12.2017 w godzinach od 9:00 do 11:00 odbywać się będą działania towarzyszące w budynku PKPS w Kownatach Kownaty 85, 18-421 Piątnica.

- w dniu 19.12.2017 w godzinach od 10:00 do 14:00 będzie wydawać artykuły żywnościowe dla osób skierowanych z:
- OPS Gminy Łomża
- w dniu 19.12.2017 w godzinach od 9:00 do 11:00 odbywać się będą działania towarzyszące w budynku PKPS w Kownatach Kownaty 85, 18-421 Piątnica.

- w dniu 28.12.2017 w godzinach od 10:00 do 14:00 będzie wydawać artykuły żywnościowe dla osób skierowanych z:
- OPS Gminy Jedwabne
- w dniu 28.12.2017 w godzinach od 9:00 do 11:00 odbywać się będą działania towarzyszące w budynku PKPS w Kownatach Kownaty 85, 18-421 Piątnica.


* * *

- w dniu 06.11.2017 w godzinach od 10:00 do 14:00 będzie wydawać artykuły żywnościowe dla osób skierowanych z
- OPS Gminy Jedwabne
- w dniu 06.11.2017 w godzinach od 9:00 do 11:00 odbywać się będą działania towarzyszące w budynku PKPS w Kownatach Kownaty 85, 18-421 Piątnica.

- w dniu 07.11.2017 w godzinach od 10:00 do 14:00 będzie wydawać artykuły żywnościowe dla osób skierowanych z
- OPS Gminy Stawiski
- w dniu 07.11.2017 w godzinach od 9:00 do 11:00 odbywać się będą działania towarzyszące w budynku PKPS w Kownatach Kownaty 85, 18-421 Piątnica.

- w dniu 08.11.2017 w godzinach od 10:00 do 14:00 będzie wydawać artykuły żywnościowe dla osób skierowanych z:
- OPS Gminy Wizna
- w dniu 08.11.2017 w godzinach od 9:00 do 11:00 odbywać się będą działania towarzyszące w budynku PKPS w Kownatach Kownaty 85, 18-421 Piątnica.

- w dniu 09.11.2017 w godzinach od 10:00 do 14:00 będzie wydawać artykuły żywnościowe dla osób skierowanych z:
- OPS Gminy Czyżew
- OPS Gminy Sokoły
- OPS Gminy Wysokie Mazowieckie
- Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Łomży
- w dniu 09.11.2017 w godzinach od 9:00 do 11:00 odbywać się będą działania towarzyszące w budynku PKPS w Kownatach Kownaty 85, 18-421 Piątnica.

- w dniu 10.11.2017 w godzinach od 10:00 do 14:00 będzie wydawać artykuły żywnościowe dla osób skierowanych z:
- OPS Gminy Przytuły
- OPS Gminy Śniadowo
- w dniu 10.11.2017 w godzinach od 9:00 do 11:00 odbywać się będą działania towarzyszące w budynku PKPS w Kownatach Kownaty 85, 18-421 Piątnica.

- w dniu 13.11.2017 w godzinach od 10:00 do 14:00 będzie wydawać artykuły żywnościowe dla osób skierowanych z:
- OPS Gminy Mały Płock
- w dniu 13.11.2017 w godzinach od 9:00 do 11:00 odbywać się będą działania towarzyszące w budynku PKPS w Kownatach Kownaty 85, 18-421 Piątnica.

- w dniu 15.11.2017 w godzinach od 10:00 do 14:00 będzie wydawać artykuły żywnościowe dla osób skierowanych z:
- OPS Gminy Nowogród
- w dniu 15.11.2017 w godzinach od 9:00 do 11:00 odbywać się będą działania towarzyszące w budynku PKPS w Kownatach Kownaty 85, 18-421 Piątnica.

- w dniu 17.11.2017 w godzinach od 10:00 do 14:00 będzie wydawać artykuły żywnościowe dla osób skierowanych z:
- OPS Gminy Łomża
- w dniu 17.11.2017 w godzinach od 9:00 do 11:00 odbywać się będą działania towarzyszące w budynku PKPS w Kownatach Kownaty 85, 18-421 Piątnica.

- w dniu 20.11.2017 w godzinach od 10:00 do 14:00 będzie wydawać artykuły żywnościowe dla osób skierowanych z:
- OPS Gminy Piątnica
- w dniu 20.11.2017 w godzinach od 9:00 do 11:00 odbywać się będą działania towarzyszące w budynku PKPS w Kownatach Kownaty 85, 18-421 Piątnica.

. . . Zrealizowane . . .

- w dniu 04.09.2017 w godzinach od 10:00 do 14:00 będzie wydawać artykuły żywnościowe dla osób skierowanych z:
- OPS Gminy Sokoły
- OPS Gminy Wys.Mazowieckie
- OPS Gminy Czyżew
- Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Łomży

- w dniu 06.09.2017 w godzinach od 10:00 do 14:00 będzie wydawać artykuły żywnościowe dla osób skierowanych z:
- OPS Gminy Łomża
- w dniu 06.09.2017 w godzinach od 9:00 do 10:00 odbywać się będą działania towarzyszące w budynku PKPS w Kownatach Kownaty 85, 18-421 Piątnica.

- w dniu 07.09.2017 w godzinach od 10:00 do 14:00 będzie wydawać artykuły żywnościowe dla osób skierowanych z:
- OPS Gminy Wizna
- w dniu 07.09.2017 w godzinach od 9:00 do 10:00 odbywać się będą działania towarzyszące w budynku PKPS w Kownatach Kownaty 85, 18-421 Piątnica.

- w dniu 08.09.2017 w godzinach od 10:00 do 14:00 będzie wydawać artykuły żywnościowe dla osób skierowanych z:
- OPS Gminy Jedwabne
- w dniu 08.09.2017 w godzinach od 9:00 do 10:00 odbywać się będą działania towarzyszące w budynku PKPS w Kownatach Kownaty 85, 18-421 Piątnica.

- w dniu 12.09.2017 w godzinach od 10:00 do 14:00 będzie wydawać artykuły żywnościowe dla osób skierowanych z:
- OPS Gminy Stawiski
- w dniu 12.09.2017 w godzinach od 9:00 do 10:00 odbywać się będą działania towarzyszące w budynku PKPS w Kownatach Kownaty 85, 18-421 Piątnica.

- w dniu 13.09.2017 w godzinach od 10:00 do 14:00 będzie wydawać artykuły żywnościowe dla osób skierowanych z:
- OPS Gminy Miastkowo
- OPS Gminy Przytuły
- OPS Gminy Śniadowo
- w dniu 13.09.2017 w godzinach od 9:00 do 10:00 odbywać się będą działania towarzyszące w budynku PKPS w Kownatach Kownaty 85, 18-421 Piątnica.

- w dniu 14.09.2017 w godzinach od 10:00 do 14:00 będzie wydawać artykuły żywnościowe dla osób skierowanych z:
- OPS Gminy Mały Płock
- w dniu 14.09.2017 w godzinach od 9:00 do 10:00 odbywać się będą działania towarzyszące w budynku PKPS w Kownatach Kownaty 85, 18-421 Piątnica.

- w dniu 15.09.2017 w godzinach od 10:00 do 14:00 będzie wydawać artykuły żywnościowe dla osób skierowanych z:
- OPS Gminy Piątnica
- w dniu 15.09.2017 w godzinach od 9:00 do 10:00 odbywać się będą działania towarzyszące w budynku PKPS w Kownatach Kownaty 85, 18-421 Piątnica.

- w dniu 18.09.2017 w godzinach od 10:00 do 14:00 będzie wydawać artykuły żywnościowe dla osób skierowanych z:
- OPS Gminy Nowogród
- w dniu 18.09.2017 w godzinach od 9:00 do 10:00 odbywać się będą działania towarzyszące w budynku PKPS w Kownatach Kownaty 85, 18-421 Piątnica.