Polski Komitet Pomocy Społecznej

Zarząd Okręgowy w Łomży

PKPS ZO w Łomży w czerwcu 2017 zakończył wydawanie artykułów żywnościowych

z Programu Operacyjnego PEAD PODPROGRAM 2016.


Wydano 13 411 paczek i przygotowano 292 posiłki na warsztatach kulinarnych i dietetycznych PKPS w Łomży. Łącznie rozdysponowano 137,2024 ton żywności.

Przeprowadzono działania w ramach środków towarzyszących, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym:

- 17 warsztatów dietetycznych dotyczących zasad zdrowego żywienia, w których brało udział 210 osób
- 21 warsztatów edukacyjnych z zasad zdrowego odżywiania i przeciwdziałaniu marnotrawieniu             żywności dla 231 osób
- 17 warsztatów kulinarnych, w których brało udział 159 osób

 

Zmiany w Programie FEAD Podprogram 2016r, obowiązujące od stycznia 2017.
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
W 2017 roku do paczki dodano
- pasztet wieprzowy 1 szt.( 0.16 kg)
- szynka wieprzowa  1 szt.( 0.30 kg )

Nowe kryteria dochodowe dla Programu FEAD 2016
Od 2017 roku zostały podwyższone kwoty w ramach Podprogramu 2016:
- 1 268 zł dla osoby samotnie gospodarującej (dotychczas było to 951 zł)
- 1 028 zł dla osoby w rodzinie (dotychczas 771 zł).
Progi wzrosły do 200 proc. kryterium, uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej. Poprzednie kryterium w wysokości 150 proc. obowiązywało od początku realizacji PO PŻ 2014-2020, tj. od grudnia 2014 r.

 Zmiany zostały zawarte w „Wytycznych Instytucji Zrządzającej (MRPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów, dotyczących działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016”, wydanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 28 grudnia 2016 r.

PKPS ZO w Łomży wydaje żywność i organizuje warsztaty towarzyszące dla osób najbardziej potrzebujących skierowanych z gmin:
- Gmina Łomża, Wizna, Piątnica, Nowogród, Mały Płock, Jedwabne, Przytuły, Miastkowo, Śniadowo, Stawiski, Wysokie Mazowieckie, Sokoły, Czyżew

PKPS ZO w Łomży podpisał umowę z OPL - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1A, dla 95 osób, skierowanych z GOPS Stawiski, GOPS Turośl, GOPS Kolno, GOPS Grabowo i MOPS Łomża.

Harmonogram wydawania paczek żywnościowych i działań towarzyszących:

Polski Komitet Pomocy Społecznej informuje :

- w dniu 06.06.2017 w godzinach od 10:00 do 14:00 będzie wydawać artykuły żywnościowe z programu FEAD (2014-2020) dla osób skierowanych z Gminy Piątnica
- w dniu 06.06.2017 w godzinach od  9:00 do 10:00 odbywać się będą działania towarzyszące w budynku PKPS w Kownatach Kownaty 85, 18-421 Piątnica.

- w dniu 05.06.2017 w godzinach od 10:00 do 14:00 będzie wydawać artykuły żywnościowe z programu FEAD (2014-2020) dla osób skierowanych z Gminy Mały Płock
- w dniu 05.06.2017 w godzinach od  9:00 do 10:00 odbywać się będą działania towarzyszące w budynku PKPS w Kownatach Kownaty 85, 18-421 Piątnica.

- w dniu 02.06.2017 w godzinach od 10:00 do 14:00 będzie wydawać artykuły żywnościowe z programu FEAD (2014-2020) dla osób skierowanych z Gmin: Miastkowo, Śniadowo, Przytuły
- w dniu 02.06.2017 w godzinach od  9:00 do 10:00 odbywać się będą działania towarzyszące w budynku PKPS w Kownatach Kownaty 85, 18-421 Piątnica.

- w dniu 01.06.2017 w godzinach od 10:00 do 14:00 będzie wydawać artykuły żywnościowe z programu FEAD (2014-2020) dla osób skierowanych z Gminy Wysokie Mazowieckie
- w dniu 01.06.2017 w godzinach od  9:00 do 10:00 odbywać się będą działania towarzyszące w siedzibie Gminy Wysokie Mazowieckie, ul. Mickiewicza 1a

* * * * * *

- w dniu 30.05.2017 w godzinach od 10:00 do 14:00 będzie wydawać artykuły żywnościowe z programu FEAD (2014-2020) dla osób skierowanych z Gminy Stawiski
- w dniu 30.05.2017 w godzinach od  9:00 do 10:00 odbywać się będą działania towarzyszące w budynku PKPS w Kownatach Kownaty 85, 18-421 Piątnica.

- w dniu 18.05.2017 w godzinach od 10:00 do 14:00 będzie wydawać artykuły żywnościowe z programu FEAD (2014-2020) dla osób skierowanych z Gminy Nowogród
- w dniu 18.05.2017 w godzinach od  9:00 do 10:00 odbywać się będą działania towarzyszące w budynku PKPS w Kownatach Kownaty 85, 18-421 Piątnica.

- w dniu 16.05.2017 w godzinach od 10:00 do 14:00 będzie wydawać artykuły żywnościowe z programu FEAD (2014-2020) dla osób skierowanych z Gminy Łomża
- w dniu 16.05.2017 w godzinach od  9:00 do 10:00 odbywać się będą działania towarzyszące w budynku PKPS w Kownatach Kownaty 85, 18-421 Piątnica.

- w dniu 10.05.2017 w godzinach od 10:00 do 14:00 będzie wydawać artykuły żywnościowe z programu FEAD (2014-2020) dla osób skierowanych z Gminy Wizna
- w dniu 10.05.2017 w godzinach od  9:00 do 10:00 odbywać się będą działania towarzyszące w budynku PKPS w Kownatach Kownaty 85, 18-421 Piątnica.

- w dniu 09.05.2017 w godzinach od 10:00 do 14:00 będzie wydawać artykuły żywnościowe z programu FEAD (2014-2020) dla osób skierowanych z Gminy Jedwabne
- w dniu 09.05.2017 w godzinach od  9:00 do 10:00 odbywać się będą działania towarzyszące w budynku PKPS w Kownatach Kownaty 85, 18-421 Piątnica.


* * * * * *

- w dniu 24.03.2017 w godzinach od 10:00 do 14:00 będzie wydawać artykuły żywnościowe z programu FEAD (2014-2020) dla osób skierowanych z Gminy Wizna
- w dniu 24.03.2017 w godzinach od  9:00 do 10:00 odbywać się będą działania towarzyszące w budynku PKPS w Kownatach Kownaty 85, 18-421 Piątnica.

- w dniu 27.03.2017 w godzinach od 10:00 do 14:00 będzie wydawać artykuły żywnościowe z programu FEAD (2014-2020) dla osób skierowanych z Gminy Stawiski
- w dniu 27.03.2017 w godzinach od  9:00 do 10:00 odbywać się będą działania towarzyszące w budynku PKPS w Kownatach Kownaty 85, 18-421 Piątnica.

- w dniu 29.03.2017 w godzinach od 10:00 do 14:00 będzie wydawać artykuły żywnościowe z programu FEAD (2014-2020) dla osób skierowanych z Gminy Piątnica
- w dniu 29.03.2017 w godzinach od  9:00 do 10:00 odbywać się będą działania towarzyszące w budynku PKPS w Kownatach Kownaty 85, 18-421 Piątnica.

- w dniu 30.03.2017 w godzinach od 10:00 do 14:00 będzie wydawać artykuły żywnościowe z programu FEAD (2014-2020) dla osób skierowanych z Gmin: Przytuły, Miastkowo, Śniadowo
- w dniu 30.03.2017 w godzinach od  9:00 do 10:00 odbywać się będą działania towarzyszące w budynku PKPS w Kownatach Kownaty 85, 18-421 Piątnica.

- w dniu 31.03.2017 w godzinach od 10:00 do 14:00 będzie wydawać artykuły żywnościowe z programu FEAD (2014-2020) dla osób skierowanych z Gminy Mały Płock
- w dniu 31.03.2017 w godzinach od  9:00 do 10:00 odbywać się będą działania towarzyszące w budynku PKPS w Kownatach Kownaty 85, 18-421 Piątnica.

- w dniu 08.02.2017 w godzinach od 10:00 do 14:00 będzie wydawać artykuły żywnościowe z programu FEAD (2014-2020) dla osób skierowanych z Gminy Jedwabne
- w dniu 08.02.2017 w godzinach od  9:00 do 10:00 odbywać się będą działania towarzyszące w budynku PKPS w Kownatach Kownaty 85, 18-421 Piątnica.

- w dniu 09.02.2017 w godzinach od 10:00 do 14:00 będzie wydawać artykuły żywnościowe z programu FEAD (2014-2020) dla osób skierowanych z Gminy Łomża
- w dniu 09.02.2017 w godzinach od  9:00 do 10:00 odbywać się będą działania towarzyszące w budynku PKPS w Kownatach Kownaty 85, 18-421 Piątnica.

- w dniu 10.02.2017 w godzinach od 10:00 do 14:00 będzie wydawać artykuły żywnościowe z programu FEAD (2014-2020) dla osób skierowanych z Gminy Nowogród
- w dniu 10.02.2017 w godzinach od  9:00 do 10:00 odbywać się będą działania towarzyszące w budynku PKPS w Kownatach Kownaty 85, 18-421 Piątnica.

- w dniu 10.01.2017 w godzinach od 10:00 do 14:00 będzie wydawać artykuły żywnościowe z programu FEAD (2014-2020) dla osób skierowanych z Gminy Nowogród
- w dniu 10.01.2017 w godzinach od  9:00 do 10:00 odbywać się będą działania towarzyszące w budynku PKPS w Kownatach Kownaty 85, 18-421 Piątnica.

- w dniu 13.01.2017 w godzinach od 10:00 do 13:00 będzie wydawać artykuły żywnościowe z programu FEAD (2014-2020) dla osób skierowanych z Gminy Mały Płock
- w dniu 13.01.2017 w godzinach od  9:00 do 10:00 odbywać się będą działania towarzyszące w budynku PKPS w Kownatach Kownaty 85, 18-421 Piątnica.

- w dniu 19.01.2017 w godzinach od 10:00 do 13:00 będzie wydawać artykuły żywnościowe z programu FEAD (2014-2020) dla osób skierowanych z Gmin: Przytuły, Śniadowo, Miastkowo
- w dniu 19.01.2017 w godzinach od  9:00 do 10:00 odbywać się będą działania towarzyszące w budynku PKPS w Kownatach Kownaty 85, 18-421 Piątnica.

- w dniu 20.01.2017 w godzinach od 10:00 do 13:00 będzie wydawać artykuły żywnościowe z programu FEAD (2014-2020) dla osób skierowanych z Gminy Wizna
- w dniu 20.01.2017 w godzinach od  9:00 do 10:00 odbywać się będą działania towarzyszące w budynku PKPS w Kownatach Kownaty 85, 18-421 Piątnica.

- w dniu 23.01.2017 w godzinach od 10:00 do 13:00 będzie wydawać artykuły żywnościowe z programu FEAD (2014-2020) dla osób skierowanych z Gminy Stawiski
- w dniu 23.01.2017 w godzinach od  9:00 do 10:00 odbywać się będą działania towarzyszące w budynku PKPS w Kownatach Kownaty 85, 18-421 Piątnica.

- w dniu 24.01.2017 w godzinach od 10:00 do 13:00 będzie wydawać artykuły żywnościowe z programu FEAD (2014-2020) dla osób skierowanych z Gminy Piątnica
- w dniu 24.01.2017 w godzinach od  9:00 do 10:00 odbywać się będą działania towarzyszące w budynku PKPS w Kownatach Kownaty 85, 18-421 Piątnica.

- w dniu 13.12.2016 w godzinach od 10:00 do 14:00 będzie wydawać artykuły żywnościowe z programu FEAD (2014-2020) dla osób skierowanych z OPS w Jedwabnem
- w dniu 13.12.2016 w godzinach od  8:30 do 10:00 odbywać się będą działania towarzyszące w budynku PKPS w Kownatach Kownaty 85, 18-421 Piątnica.

- w dniu 14.12.2016 w godzinach od 10:00 do 13:00 będzie wydawać artykuły żywnościowe z programu FEAD (2014-2020) dla osób skierowanych z Gminy Łomża
- w dniu 14.12.2016 w godzinach od  9:00 do 10:00 odbywać się będą działania towarzyszące w budynku PKPS w Kownatach Kownaty 85, 18-421 Piątnica.

- w dniu 01.12.2016 w godzinach od 10:00 do 14:00 będzie wydawać artykuły żywnościowe z programu FEAD (2014-2020) dla osób skierowanych z OPS w Miastkowie, OPS w Przytułach, OPS w Śniadowie
- w dniu 01.12.2016 w godzinach od  9:00 do 10:00 odbywać się będą działania towarzyszące w budynku PKPS w Kownatach Kownaty 85, 18-421 Piątnica.

- w dniu 06.12.2016 w godzinach od 10:00 do 14:00 będzie wydawać artykuły żywnościowe z programu FEAD (2014-2020) dla osób skierowanych z OPS w Stawiskach
- w dniu 06.12.2016 w godzinach od  9:00 do 10:00 odbywać się będą działania towarzyszące w budynku PKPS w Kownatach Kownaty 85, 18-421 Piątnica.

- w dniu 21.11.2016 w godzinach od 10:00 do 14:00 będzie wydawać artykuły żywnościowe z programu FEAD (2014-2020) dla osób skierowanych z OPS w Nowogrodzie
- w dniu 21.11.2016 w godzinach od  9:00 do 10:00 odbywać się będą działania towarzyszące w budynku PKPS w Kownatach Kownaty 85, 18-421 Piątnica.

- w dniu 24.11.2016 w godzinach od 10:00 do 14:00 będzie wydawać artykuły żywnościowe z programu FEAD (2014-2020) dla osób skierowanych z OPS w Wiźnie.
- w dniu 24.11.2016 w godzinach od  9:00 do 10:00 odbywać się będą działania towarzyszące w budynku PKPS w Kownatach Kownaty 85, 18-421 Piątnica.

- w dniu 25.11.2016 w godzinach od 10:00 do 14:00 będzie wydawać artykuły żywnościowe z programu FEAD (2014-2020) dla osób skierowanych z OPS w Małym Płocku.
- w dniu 25.11.2016 w godzinach od  9:00 do 10:00 odbywać się będą działania towarzyszące w budynku PKPS w Kownatach Kownaty 85, 18-421 Piątnica.

- w dniu 28.11.2016 w godzinach od 10:00 do 14:00 będzie wydawać artykuły żywnościowe z programu FEAD (2014-2020) dla osób skierowanych z OPS w Jedwabnem.
- w dniu 28.11.2016 w godzinach od  9:00 do 10:00 odbywać się będą działania towarzyszące w budynku PKPS w Kownatach Kownaty 85, 18-421 Piątnica.

- w dniu 29.11.2016 w godzinach od 10:00 do 14:00 będzie wydawać artykuły żywnościowe z programu FEAD (2014-2020) dla osób skierowanych z Gminy Łomża.
- w dniu 29.11.2016 w godzinach od  9:00 do 10:00 odbywać się będą działania towarzyszące w budynku PKPS w Kownatach Kownaty 85, 18-421 Piątnica.

- w dniu 30.11.2016 w godzinach od 10:00 do 14:00 będzie wydawać artykuły żywnościowe z programu FEAD (2014-2020) dla osób skierowanych z OPS w Piątnicy.
- w dniu 30.11.2016 w godzinach od  9:00 do 10:00 odbywać się będą działania towarzyszące w budynku PKPS w Kownatach Kownaty 85, 18-421 Piątnica.

- w dniu 21.10.2016 w godzinach od 10:00 do 14:00 będzie wydawać artykuły żywnościowe z programu FEAD (2014-2020) dla osób skierowanych z OPS w Jedwabnem.
- w dniu 21.10.2016 w godzinach od  9:00 do 10:00 odbywać się będą działania towarzyszące w budynku PKPS w Kownatach Kownaty 85, 18-421 Piątnica.

- w dniu 25.10.2016 w godzinach od 10:00 do 14:00 będzie wydawać artykuły żywnościowe z programu FEAD (2014-2020) dla osób skierowanych z OPS w Piątnicy.
- w dniu 25.10.2016 w godzinach od  9:00 do 10:00 odbywać się będą działania towarzyszące w budynku PKPS w Kownatach Kownaty 85, 18-421 Piątnica.

- w dniu 26.10.2016 w godzinach od 10:00 do 14:00 będzie wydawać artykuły żywnościowe z programu FEAD (2014-2020) dla osób skierowanych z OPS w Nowogrodzie.
- w dniu 26.10.2016 w godzinach od  9:00 do 10:00 odbywać się będą działania towarzyszące w budynku PKPS w Kownatach Kownaty 85, 18-421 Piątnica.

- w dniu 27.10.2016 w godzinach od 10:00 do 14:00 będzie wydawać artykuły żywnościowe z programu FEAD (2014-2020) dla osób skierowanych z OPS w Małym Płocku.
- w dniu 27.10.2016 w godzinach od  9:00 do 10:00 odbywać się będą działania towarzyszące w budynku PKPS w Kownatach Kownaty 85, 18-421 Piątnica.

- w dniu 28.10.2016 w godzinach od 10:00 do 14:00 będzie wydawać artykuły żywnościowe z programu FEAD (2014-2020) dla osób skierowanych z OPS w Wiźnie.
- w dniu 28.10.2016 w godzinach od  9:00 do 10:00 odbywać się będą działania towarzyszące w budynku PKPS w Kownatach Kownaty 85, 18-421 Piątnica.

- w dniu 04.11.2016 w godzinach od 10:00 do 14:00 będzie wydawać artykuły żywnościowe z programu FEAD (2014-2020) dla osób skierowanych z GOPS w Łomży.
- w dniu 04.11.2016 w godzinach od  9:00 do 10:00 odbywać się będą działania towarzyszące w budynku PKPS w Kownatach Kownaty 85, 18-421 Piątnica.

- w dniu 07.11.2016 w godzinach od 10:00 do 14:00 będzie wydawać artykuły żywnościowe z programu FEAD (2014-2020) dla osób skierowanych z OPS w Przytułach, Śniadowie i Miastkowie.
- w dniu 07.11.2016 w godzinach od  9:00 do 10:00 odbywać się będą działania towarzyszące w budynku PKPS w Kownatach Kownaty 85, 18-421 Piątnica.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

PKPS ZO w Łomży w 2016 roku przystąpił do realizacji Programu FEAD Podprogram 2016r., który będzie realizowany od października 2016 do 30 czerwca 2017. Artykuły spożywcze przekazywane będą osobom najbardziej potrzebującym w formie paczki żywnościowej lub posiłku.

Zestaw paczki w Podprogramie 2016r. dla 1 osoby obejmuje:
- makaron jajeczny : 5kg
- ryż biały : 5 kg
- herbatniki : 2 kg
- mleko UHT : 9 L
- ser podpuszczkowy dojrzewający : 2,40 kg
- groszek z marchewką : 3,20 kg
- fasola biała : 3,20 kg
- koncentrat pomidorowy : 1,28 kg
- powidła śliwkowe : 1,20 kg
- gulasz wieprzowy z warzywami: 4,25 kg
- filet z makreli w oleju : 1,36 kg
- szynka drobiowa : 2,70 kg
- cukier biały : 4 kg
- olej rzepakowy : 4 L

Żywność wydawana jest nieodpłatnie.
PKPS ZO w Łomży będzie realizował działania w ramach środków towarzyszących mających na celu wzmocnienie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.
- warsztaty kulinarne
- warsztaty dietetyczne
- programy edukacyjne mające na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności
- warsztaty edukacji ekonomicznej
Grupy osób najbardziej potrzebujących, do których będzie skierowana pomoc żywnościowa:
- bezdomni
- niepełnosprawni
- migranci, osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe
-pozostałe grupy odbiorców spełniające kryterium dochodowe nieprzekraczające 150% uprawniające do skorzystania z pomocy społecznej tj:
- 951 PLN dla osoby samotnie gospodarującej
- 771 PLN dla osoby w rodzinie

W sprawach spornych, niejasnych, należy kontaktować się z koordynatorem Programu FEAD, tel. 86 2182328 lub z Biurem Rady Naczelnej PKPS.

 

PKPS ZO w Łomży w 2015 roku realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym ( FEAD ) Podprogram 2015. W Podprogramie 2015r. PKPS przekazał 9 380 paczek dla 2867 osób.

Wydano:
- makaron 10 080 kg
- ryż brazowy: 8800 kg
- kasza jęczmienna : 7200 kg
- płatki ryżowe : 5760 kg
- kawa zbożowa instant : 3456 kg
- mleko UHT : 21600 L
- ser podpuszczkowy dojrzewający :  2851,20 kg
- ser topiony : 4800 kg
- groszek z marchewką : 4200 kg
- koncentrat pomidorowy : 3072 kg
- dżem truskawkowy : 5616 kg
- sok jabłkowy : 18720 L
- mielonka wieprzowa : 10368 kg
- klopsiki w sosie wałsnym : 10 648,80 kg
- cukier biały : 15 120 kg
- olej rzepakowy : 9 720 kg

PKPS ZO w Łomży w Podprogramie 2015r. zorganizował 17 działań w raamach środków towarzyszących współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, w których uczestniczyło 501 osób.

Polski Komitet Pomocy Społecznej informuje :

- w dniu 15.01.2016 w godzinach od 10:00 do 14:00 będzie wydawać artykuły żywnościowe z programu FEAD (2014-2020) dla osób skierowanych z OPS w Nowogrodzie.
- w dniu 15.01.2016 w godzinach od  9:00 do 10:00 odbywać się będą działania towarzyszące w budynku PKPS w Kownatach Kownaty 85, 18-421 Piątnica.

- w dniu 18.01.2016 w godzinach od 10:00 do 14:00 będzie wydawać artykuły żywnościowe z programu FEAD (2014-2020) dla osób skierowanych z OPS w Śniadowie.
- w dniu 18.01.2016 w godzinach od  9:00 do 10:00 odbywać się będą działania towarzyszące w budynku PKPS w Kownatach Kownaty 85, 18-421 Piątnica.

 

- w dniu 19.01.2016 w godzinach od 10:00 do 14:00 będzie wydawać artykuły żywnościowe z programu FEAD (2014-2020) dla osób skierowanych z OPS w Wiźnie.
- w dniu 19.01.2016 w godzinach od  9:00 do 10:00 odbywać się będą działania towarzyszące w budynku PKPS w Kownatach Kownaty 85, 18-421 Piątnica.

- w dniu 20.01.2016 w godzinach od 10:00 do 14:00 będzie wydawać artykuły żywnościowe z programu FEAD (2014-2020) dla osób skierowanych z OPS w Małym Płocku.
- w dniu 20.01.2016 w godzinach od  9:00 do 10:00 odbywać się będą działania towarzyszące w budynku PKPS w Kownatach Kownaty 85, 18-421 Piątnica.

- w dniu 08.01.2016 w godzinach od 10:00 do 14:00 będzie wydawać artykuły żywnościowe z programu FEAD (2014-2020) dla osób skierowanych z Gminy Łomża.
- w dniu 08.01.2016 w godzinach od  9:00 do 10:00 odbywać się będą działania towarzyszące w budynku PKPS w Kownatach Kownaty 85, 18-421 Piątnica.

- w dniu 11.01.2016 w godzinach od 10:00 do 14:00 będzie wydawać artykuły żywnościowe z programu FEAD (2014-2020) dla osób skierowanych z OPS w Jedwabnem.
- w dniu 11.01.2016 w godzinach od  9:00 do 10:00 odbywać się będą działania towarzyszące w budynku PKPS w Kownatach Kownaty 85, 18-421 Piątnica.

- w dniu 12.01.2016 w godzinach od 10:00 do 14:00 będzie wydawać artykuły żywnościowe z programu FEAD (2014-2020) dla osób skierowanych z OPS w Piątnicy.
- w dniu 12.01.2016 w godzinach od  9:00 do 10:00 odbywać się będą działania towarzyszące w budynku PKPS w Kownatach Kownaty 85, 18-421 Piątnica.


- w dniu 04.12.2015 w godzinach od 11:00 do 15:00 będzie wydawać artykuły żywnościowe z programu FEAD (2014-2020) dla osób skierowanych z Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiskach.

- w dniu 07.12.2015 w godzinach od 11:00 do 15:00 będzie wydawać artykuły żywnościowe z programu FEAD (2014-2020) dla osób skierowanych z Ośrodka Pomocy Społecznej w Małym Płocku.
- w dniu 07.12.2015 w godzinach od 10:00 do 11:00 odbywać się będą warsztaty kulinarne w budynku PKPS w Kownatach Kownaty 85, 18-421 Piątnica.

- w dniu 09.12.2015 w godzinach od 11:00 do 15:00 będzie wydawać artykuły żywnościowe z programu FEAD (2014-2020) dla osób skierowanych z Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątnicy.
- w dniu 09.12.2015 w godzinach od 10:00 do 11:00 odbywać się będą warsztaty kulinarne w budynku PKPS w Kownatach Kownaty 85, 18-421 Piątnica.

- w dniu 10.12.2015 w godzinach od 11:00 do 15:00 będzie wydawać artykuły żywnościowe z programu FEAD (2014-2020) dla osób skierowanych z Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiźnie.
- w dniu 10.12.2015 w godzinach od 10:00 do 11:00 odbywać się będą warsztaty kulinarne w budynku PKPS w Kownatach Kownaty 85, 18-421 Piątnica.

- w dniu 14.12.2015 w godzinach od 11:00 do 15:00 będzie wydawać artykuły żywnościowe z programu FEAD (2014-2020) dla osób skierowanych z Ośrodka Pomocy Społecznej w Śniadowie.

- w dniu 14.12.2015 w godzinach od 11:00 do 15:00 będzie wydawać artykuły żywnościowe z programu FEAD (2014-2020) dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

- w dniu 15.12.2015 w godzinach od 11:00 do 15:00 będzie wydawać artykuły żywnościowe z programu FEAD (2014-2020) dla osób skierowanych z Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedwabnem.
- w dniu 15.12.2015 w godzinach od 10:00 do 11:00 odbywać się będą działania towarzyszące w budynku PKPS w Kownatach Kownaty 85, 18-421 Piątnica.

- w dniu 17.12.2015 w godzinach od 11:00 do 15:00 będzie wydawać artykuły żywnościowe z programu FEAD (2014-2020) dla osób skierowanych z Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodzie.
- w dniu 17.12.2015 w godzinach od 10:00 do 11:00 odbywać się będą warsztaty kulinarne w budynku PKPS w Kownatach Kownaty 85, 18-421 Piątnica.

- w dniu 21.12.2015 w godzinach od 11:00 do 15:00 będzie wydawać artykuły żywnościowe z programu FEAD (2014-2020) dla osób skierowanych z Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiskach.


            Polski Komitet Pomocy Społecznej informuje, że w dniu 25.11.2015r. w godzinach od 11:00 do 15:00 będzie wydawać artykuły żywnościowe z programu FEAD (2014-2020) dla osób skierowanych z Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodzie.

Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Łomży informuje, że w dniu 25.11.2015 w godzinach od 10:00 do 11:00 odbywać się będą warsztaty kulinarne w budynku PKPS w Kownatach Kownaty 85, 18-421 Piątnica.

            Polski Komitet Pomocy Społecznej informuje, że w dniu 26.11.2015r. w godzinach od 11:00 do 15:00 będzie wydawać artykuły żywnościowe z programu FEAD (2014-2020) dla osób skierowanych z Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedwabnem oraz z Ośrodka Pomocy Społecznej w Przytułach.

Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Łomży informuje, że w dniu 26.11.2015 w godzinach od 10:00 do 11:00 odbywać się będą warsztaty kulinarne w budynku PKPS w Kownatach Kownaty 85, 18-421 Piątnica.

             Polski Komitet Pomocy Społecznej informuje, że w dniu 12.11.2015r. w godzinach od 11:00 do 15:00 będzie wydawać artykuły żywnościowe z programu FEAD (2014-2020) dla osób skierowanych z Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiżnie.

             Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Łomży informuje, że w dniu 12.11.2015 w godzinach od 10:00 do 11:00 odbywać się będą warsztaty kulinarne w budynku PKPS w Kownatach Kownaty 85, 18-421 Piątnica.

              Polski Komitet Pomocy Społecznej informuje, że w dniu 13.11.2015r. w godzinach od 11:00 do 15:00 będzie wydawać artykuły żywnościowe z programu FEAD (2014-2020) dla osób skierowanych z Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łomża.

             Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Łomży informuje, że w dniu 13.11.2015 w godzinach od 10:00 do 11:00 odbywać się będą warsztaty kulinarne w budynku PKPS w Kownatach Kownaty 85, 18-421 Piątnica.


Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Łomży informuje :

         - w dniu 15.10.2015r. w godzinach od 12:00 do 15:00 będzie wydawać artykuły żywnościowe z programu FEAD (2014-2020), dla osób skierowanych z Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodzie.
         - w dniu 16.10.2015r. w godzinach od 12:00 do 15:00 będzie wydawać artykuły żywnościowe z programu FEAD (2014-2020), dla osób skierowanych z Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokołach.
         - w dniu 22.10.2015r. w godzinach od 12:00 do 13:00 odbywać się będą warsztaty kulinarne w Ośrodku Pomocy Społecznej w Stawiskach.
         - w dniu 27.10.2015r. w godzinach od 11:00 do 15:00 będzie wydawać artykuły żywnościowe z programu FEAD (2014-2020) w budynku PKPS w Kownatach, Kownaty 85, 18-421 Piątnica, dla osób skierowanych z Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątnicy.
         - w dniu 27.10.2015r. w godzinach od 10:00 do 11:00 odbywać się będą warsztaty kulinarne w budynku PKPS w Kownatach Kownaty 85, 18-421 Piątnica
         - w dniu 28.10.2015r. w godzinach od 11:00 do 15:00 będzie wydawać artykuły żywnościowe z programu FEAD (2014-2020) z magazynu znajdującego się w Kownatach 85, 18-421 Piątnica, dla osób skierowanych z Ośrodka Pomocy Społecznej w Przytuły i Jedwabne.
         - w dniu 28.10.2015r. w godzinach od 10:00 do 11:00 odbywać się będą warsztaty kulinarne w budynku PKPS w Kownatach Kownaty 85, 18-421 Piątnica
         - w dniu 29.10.2015r. w godzinach od 11:00 do 15:00 będzie wydawać artykuły żywnościowe z programu FEAD (2014-2020) z magazynu znajdującego się w Kownatach 85, 18-421 Piątnica, dla osób skierowanych z Ośrodka Pomocy Społecznej w Małym Płocku.
         - w dniu 29.10.2015r. w godzinach od 10:00 do 11:00 odbywać się będą warsztaty kulinarne w budynku PKPS w Kownatach Kownaty 85, 18-421 Piątnica

         Polski Komitet Pomocy Społecznej informuje, że w dniu 29.09.2015 w godzinach od 10:00-14:00 będzie wydawać artykuły żywnościowe z programu FEAD (2014-2020) z magazynu znajdującego się w Kownatach 85, 18-421 Piątnica, dla osób skierowanych z Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedwabnem, Ośrodka Pomocy Społecznej w Przytułach i Ośrodka Pomocy Społecznej w Małym Płocku.
W dniu 29.09.2015  godzinach od 9:00-10:00 zapraszamy do udziału w warsztatach kulinarnych w pracowni kulinarnej Ośrodka Wsparcia w Kownatach, Kownaty 85, 18-421 Piątnica.

         Polski Komitet Pomocy Społecznej informuje, że w dniu 25.09.2015 w godzinach od 10:00-14:00 będzie wydawać artykuły żywnościowe z programu FEAD (2014-2020) z magazynu znajdującego się w Kownatach 85, 18-421 Piątnica, dla osób skierowanych z Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątnicy i Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiźnie.

         W dniu 25.09.2015  godzinach od 9:00-10:00 zapraszamy do udziału w warsztatach kulinarnych w pracowni kulinarnej Ośrodka Wsparcia w Kownatach, Kownaty 85, 18-421 Piątnica.

         Od 1 grudnia 2014 roku Polski Komitet Pomocy Społecznej realizuje Podprogram 2014 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
W podprogramie 2014 osoby najbardziej potrzebujące otrzymują paczki żywnościowe składające się z: 2 kg cukru, 2 l mleka, 3 paczek makaronu, 1 l oleju i 2 puszek mielonki wieprzowej.
Od maja 2015 roku rozpocznie się realizacja Podprogramu 2015, w którym oprócz wymienionych wyżej artykułów spożywczych dystrybuowanych będzie 8 innych produktów: ryż, kasza jęczmienna, płatki kukurydziane, ser podpuszczkowy, klopsiki w sosie własnym, dżem truskawkowy, groszek z marchewką i koncentrat pomidorowy.
Zainteresowane osoby, organizacje  i instytucje prosimy o kontakt z najbliższym terenowo regionalnym zarządem PKPS lub bezpośrednio z biurem Rady Naczelnej PKPS w Warszawie, tel. (22) 622 64 36, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.